Cảng chính Hải Phòng
Đơn vị khai thác: Cảng Hải Phòng
Địa chỉ: Số 8A, Trần Phú, Tp.Hải Phòng
Công ty cổ phần cảng Hải Phòng - Chi nhánh cảng Tân Vũ
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng
Công ty cổ phần cảng Hải Phòng - Chi nhánh cảng Hoàng Diệu
Địa chỉ: Số 3 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng
Công ty cổ phần cảng Hải Phòng - Chi nhánh cảng Chùa Vẽ
Địa chỉ: Số 5 đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Tp.Hải Phòng
Công ty cổ phần cảng Hải Phòng - Chi nhánh cảng Bạch Đằng
Địa chỉ: Số 4 đường Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng
Cảng Vật Cách
Đơn vị khai thác: Công ty cổ phần cảng Vật Cách
Địa chỉ: Km9, đường 5, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng
Cảng Đoạn Xá
Đơn vị khai thác: Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá
Địa chỉ: Số 15 Đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền Tp.Hải Phòng
Cảng Cửa Cấm
Đơn vị khai thác: Xí nghiệp cảng Cửa Cấm
Địa chỉ: Số 2 đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng
Cảng Thượng Lý
Đơn vị khai thác: Công ty xăng dầu khu vực III
Địa chỉ: Số 1 Sở Dầu, phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng
Cảng Đài Hải
Đơn vị khai thác: Công ty liên doanh dầu khí Đài Hải
Địa chỉ: Số 70 đường Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng
Cảng Total gas Hải Phòng
Đơn vị khai thác: Công ty liên doanh Total gas HP
Địa chỉ: Đông Hải, Hải An, Tp.Hải Phòng
Cảng xăng dầu Petec
Đơn vị khai thác: Xí nghiệp xăng dầu Petec
Địa chỉ: Đông Hải, Hải An, Tp.Hải Phòng
Cảng Thăng Long
Đơn vị khai thác: Công ty liên doanh khí hoá lỏng Thăng Long
Địa chỉ: Km 5,5 Quốc Lộ 5 - đường Hùng Vương, Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng
Cảng Caltex
Đơn vị khai thác: Công ty TNHH nhựa đường Caltex VN
Địa chỉ: Xã Tam Hưng, Thuỷ Nguyên, Tp.Hải Phòng
Cảng Transvina
Đơn vị khai thác: Công ty TNHH vận tải hàng công nghệ cao
Địa chỉ: 280 Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Hải Phòng

Cảng Đình Vũ
Đơn vị khai thác: Công ty CP Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ
Địa chỉ: Khu CN  Đình Vũ - Đông Hải 1 - Quận Hải An, Hải Phòng
Cảng Hải An
Đơn vị khai thác: Công ty TNHH Cảng Hải An
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Hải An, Km2 đường Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Cảng TC 128
Đơn vị khai thác: Công ty TNHH Tân Cảng 128
Địa chỉ: Khu CN Đình Vũ - Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Cảng cá Hạ Long
Đơn vị khai thác: Tổng Công ty thủy sản Hạ Long
Địa chỉ: Số 1 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Cảng Nam Hải Đình Vũ
Đơn vị khai thác: Công ty CP cảng Nam Hải Đình Vũ
Địa chỉ: Km 6, khu CN Đình Vũ, Hải An,  Hải Phòng

Cảng GreenPort
Đơn vị khai thác: Công ty CP Container Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Ngô Quyền, Máy Chai, Hải Phòng

Cảng Hải Linh
Đơn vị khai thác: Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh, Hải Phòng
Địa chỉ: Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Cảng Nam Hải
Đơn vị khai thác: Công ty CP cảng Nam Hải
Địa chỉ: 201 Ngô Quyền, Máy Chai,  Hải Phòng
Cảng K99
Đơn vị khai thác: Cảng xăng dầu K99
Địa chỉ: Đông Hải 2, Hải An,  Hải Phòng
Cảng Đình Vũ dầu
Đơn vị khai thác: Công ty CP Công nghiệp Đình Vũ
Địa chỉ: Cảng Hóa dầu Đình Vũ, Hải An,  Hải Phòng
Cảng DAP
Đơn vị khai thác: Công ty TNHH MTV DAP Vinachem
Địa chỉ: Khu kinh tế Đình Vũ Đông Hải 2, Hải An,  Hải Phòng
Cảng Nam Vinh
Đơn vị khai thác: Công ty CP 19-9
Địa chỉ: Khu kinh tế Đình Vũ Đông Hải 2, Hải An,  Hải Phòng

Cảng TC 189
Đơn vị khai thác: Công ty CP Tân Cảng 189
Địa chỉ: Khu CN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An,  Hải Phòng

Cảng PTSC Đình Vũ

Đơn vị khai thác: Công ty CP Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
Địa chỉ: Khu CN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An,  Hải Phòng