Hội nghị Người lao động năm 2018

Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II năm 2018

Thứ Sáu, 09/02/2018, 10:09 GMT+7

Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 2793/HDLT-TCTBĐATHHMB ngày 29/11/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018;
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3