Đảng ủy Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II đã lãnh đạo, chỉ đạo 03 Chi bộ trực thuộc là: Chi bộ Văn phòng, chi bộ Phương tiện và Chi bộ Hoa tiêu tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Thứ Bảy, 11/11/2017, 11:20 GMT+7

Từ ngày 11/10 đến ngày 13/10/2017 tại Trụ sở Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II – Số 4 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Đảng ủy Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II đã lãnh đạo, chỉ đạo 03 Chi bộ trực thuộc là: Chi bộ Văn phòng, chi bộ Phương tiện và Chi bộ Hoa tiêu tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Tại Đại hội, Chi bộ đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Các báo cáo được trình bày tại Đại hội đã được Đảng viên chi bộ thảo luận, góp ý một cách thẳng thắn về những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân của những hạn chế và tồn tại… để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, tìm ra phương hướng khắc phục và đề xuất những chỉ tiêu phấn đấu cho các Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, ra Nghị quyết để hoạt động của 03 Chi bộ ngày càng hiệu quả, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ với đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của toàn Công ty.

Đại hội cũng đã bầu 03 Chi ủy nhiệm kỳ 2017-20120 tiếp tục lãnh đạo Chi bộ thực hiện Nghị quyết của Đại hội như sau:

* Chi uỷ Văn Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Thị Hải Như giữ chức vụ Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Kiều Thị Thu Hà giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ

3. Đồng chí Nguyễn Quang Huy giữ chức Chi uỷ viên

* Chi uỷ Phương tiện nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí:

1. Đồng chí Bùi Tiến Tuấn giữ chức vụ Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Trần Đình Vinh giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ

3. Đồng chí Trần Phương giữ chức Chi uỷ viên

* Chi uỷ Hoa tiêu nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí:

1. Đồng chí Đỗ văn Lợi giữ chức vụ Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ

3. Đồng chí Trần Minh Tuấn giữ chức Chi uỷ viên 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

Chi uỷ Văn Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2020 

 

Chi uỷ Phương tiện nhiệm kỳ 2017 - 2020

Chi uỷ Hoa tiêu nhiệm kỳ 2017 - 2020

Các bài đã đăng
Trang 1 / 5