* Trạm hoa tiêu Đồ Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Địa chỉ: Lô 9 Thung lũng xanh - Khu du lịch quốc tế Hòn Dáu - Đồ Sơn, TP.Hải Phòng
Điện thoại: (031)6 289 888
Emai: TramhoatieuDoSon@gmail.com

 

 

* Trạm hoa tiêu Cát Hải

 

Địa chỉ: Cụm 1, khu dân cư Đô Lương, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại/Fax: 0313.696.886;                              

Email: tramhoatieucathai@gmail.com